Alzheimer Café, logo

Een tijd lang konden er geen Alzheimer Cafe’s plaatsvinden vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus. Nu de maatregelen rondom het virus enigszins versoepeld zijn kan er binnenkort weer een bijeenkomst plaatsvinden van het Alzheimer Café. Op 28 september bent u van harte welkom in De Nachtegaal. Zet deze datum dus alvast in uw agenda. De bijeenkomst start om 19.30 uur. U kunt inlopen vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis.

Uiteraard worden er de nodige maatregelen genomen zodat u deze bijeenkomst op een veilige manier kunt bijwonen. Zo zal er bij binnenkomst een gezondheidscheck (aan de hand van een vragenlijst) worden uitgevoerd. Ook zal er worden verteld hoe de bezoekers er samen een veilige avond van kunnen maken en wat de huisregels zijn. Indien u klachten heeft (zoals een loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken, verhoging/koorts en/of kortademigheid) kunt u niet deelnemen aan de bijeenkomst. Dit geldt ook wanneer familie deze klachten hebben of dat er iemand uit de familie positief is getest op het coronavirus.

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst neem dan contact op met de gespreksleiders:

Bianca Peters (Gz-psycholoog) 073-5443300

Monique Wolters (sociaal werker) 06-20587089

Of kijk op de volgende website: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/s-hertogenbosch-bommelerwaard/welkom-terug-0

Alzheimer, bewegen
Tip de redactie!