Afvalstoffenheffing gemeente Meierijstad gaat in 2020 omhoog

Het college van B&W van Meierijstad heeft de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2020 vastgesteld. Deze tarieven zullen de komende raadsvergadering aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

De variabele tarieven afvalstoffenheffing blijven voor het belastingjaar 2020 ongewijzigd. Het vastrecht wordt wel verhoogd tot € 141,00 per particulier huishouden. Dit was in 2019 nog € 120,00. Dit is het gevolg van de landelijk stijgende algemene kosten. Dit heeft te maken met een lagere vergoeding voor PD-verpakkingen, lagere opbrengsten uit oud papier en textiel en de stijging van de rijksbelasting op ongesorteerd afval. Deze kosten zullen in het vastrecht verrekend worden.
Tip de redactie!