Afvalscheiding in Meierijstad loopt vóór op verwachting

logo Gemeente Meierijstad

Inwoners van de gemeente Meierijstad verdienen een compliment, volgens wethouder Harry van Rooijen. Aanleiding is de enorme vermindering van de hoeveelheid restafval dat inwoners creëren. Die is nu al lager dan het gestelde doel voor 2020.

Van 138 kg naar 75 kg restafval

De gemeente bouwt aan een duurzame circulaire economie. Daarin staat VANG-centraal: Van Afval Naar Grondstof. In de praktijk betekent dat dat de hoeveelheid restafval (fijn restafval in de grijze bak en grof restafval op de milieustraat) naar beneden moet. In 2025 mag dat nog 30 kg per inwoner per jaar zijn. Voor 2020 ligt dat op 81 kg.

In 2018 was in Meierijstad nog sprake van 138 kg restafval per inwoner per jaar. Voor 2019 lijkt dit uit te gaan komen op nog maar 75 kg. De wethouder: ”In 2019 hebben we nieuw afvalbeleid ingevoerd, waarin we inwoners stimuleren tot het beter scheiden van hun huishoudelijk afval. Daarin hebben we een financiële prikkel opgenomen: betalen voor elke keer dat je de grijze bak aan de straat zet, maar andere afvalstromen kun je gratis aanbieden. We kunnen inmiddels zeggen dat het nieuwe afvalbeleid zijn vruchten afwerpt. In nog geen jaar tijd hebben we met elkaar echt een enorme klapper gemaakt. Ik heb groot vertrouwen in de toekomst, dat we met onze inwoners die opgave voor 2025 óók kunnen gaan halen”.

Met elkaar naar een duurzamer Meierijstad

Het beter scheiden van afval is belangrijk omdat veel meer restafval hergebruikt kan worden. Restafval uit de grijze container wordt namelijk verbrand en dat is schadelijk voor het milieu. De prijsprikkel draagt al stevig bij aan beter scheidingsgedrag. Maar om de slag te maken naar 30kg gaat de gemeente de komende jaren onder andere verder met communicatie. Die is erop gericht om het bewustzijn bij inwoners nog verder te vergroten. Zodat meer mensen scheiden heel gewoon vinden, omdat het meeste afval eigenlijk waardevolle grondstoffen bevat waarvan weer bruikbare dingen gemaakt kunnen worden. Daar worden voorbeelden van gegeven. Ook komen er tips, voorbeelden en persoonlijke ervaringen zodat inwoners weten hoe ze in de praktijk beter kunnen scheiden.
Gemeente-Meierijstad-afvalstoffenheffing

Tip de redactie!